Flere og flere vandværker har forpligtet sig til at overholde den internationale fødevarestandard ISO 22000 (også kaldet DDS – Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). Dermed skærpes kravene principielt også til dokumenteret eftersyn af drikkevands installationer i bygninger.
DDS-standarden indebærer, at vandforsyningerne gennem risikovurderinger, planlægning og forebyggende styring kan bidrage til at sikre og forbedre drikkevandssikkerheden på hele vandets vej fra fremstilling til forbrugernes taphane.
Vandforsyningerne pålægger i stigende grad, ejeren at foretage foranstaltning, som forsyningen finder nødvendig af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Det gælder både i forbindelse med nye anlæg og eksisterende anlæg.


5 kategorier for sundhedsfare

Kravene til sikring mod tilbagestrømning afhænger af vandets sundhedstilstand og formålet med rørinstallationen.
I vejledningen til drikkevandskrav for bygningsinstallationer er sundhedskravene for vandinstallationerne opdelt i 5 kategorier:

  1. Frisk drikkevand: Kommer direkte og ubehandlet fra gadeledningen.
  2. Drikkevand: Behandlet, så det kan anvendes til kaffe, te m.m. (opvarmet vand).
  3. Uegnet som drikkevand: Vand, som indeholder farlige stoffer.
  4. Giftig vand: Indeholder ikke-biologiske, radioaktive eller kræftfremkaldende stoffer.
  5. Spildevand: Kan indeholde både giftig vand og biologiske giftstoffer, f.eks. virus.