Flere vandforsyninger er begyndt at producere sikkert drikkevand efter fødevarestandarden ISO 22000. Det giver vandforsyningerne mulighed for at stille krav til virksomheds- og bygningsejere om dokumenteret eftersyn af drikkevandsinstallationerne og krav om sikring mod tilbagestrømning af vand fra bygningen til det offentlige ledningsnet.

Ifølge bygningsreglementet skal en bebyggelse leve op til tilfredsstillende sundhedsmæssige krav og det samme gælder bygningens drikkevandsinstallationer, som skal vedligeholdes og sikres forsvarligt, så beboerne eller andre ikke risikerer at blive syge af forurenet vand forårsaget af tilbagestrømning af brugt vand fra tilsluttede maskiner eller enheder, der bruger vand til produktion.

Mange bygnings- og virksomhedsejere tror, at deres vandinstallationer allerede er sikret mod tilbagestrømning af forurenet vand til drikkevandet. Men det er sjældent tilfældet.

Vandforsyningerne kan pålægge ejerne at tilpasse deres drikkevandsinstallationer, så drikkevandet sikres. Vandforsyningerne kan også forlange dokumenteret kontrol af tilbageløbssikringer eller kontraventiler imod tilbagestrømning efter DS/EN 1717 og DS/EN806-5.

I forlængelse af ISO 22000 er flere vandforsyningsselskaber nu begyndt at sætte fokus på ejerens ansvar og det faktum, at det er bygningens ejer, der kan komme til at betale, hvis en bygning forurener drikkevandet i det offentlige ledningsnet, fordi vandinstallationerne ikke er sikret mod tilbagestrømning.