Risikovurdering af vandinstallationer

Sådan undgår du alvorlig bakterievækst efter nedlukning

Som følge af situationen med COVID-19 har mange bygninger i længere perioder stået ubenyttede hen (mere end 3 – 4 uger) og der er stor risiko for, at der er opstået alvorlig bakterievækst i vandinstallationerne, som betyder, at vandet ikke må drikkes eller anvendes til fx. fødevareproduktion.

Der er naturligvis forskel på bygninger og designet af vandinstallationerne. Fakta er dog, at såfremt installationerne forsyner bygningen med drikkevand, og det bruges som ingrediens i fødevarer (udover at blive brugt til at drikke), så gælder både Drikkevandsbekendtgørelsen og fødevarestyrelsens hygiejnevejledning 9236 (29.04.2014). Her fremgår det, at drikkevandet ved tappestedet skal have samme kvalitet, som når vandet leveres af forsyningsvirksomheden til matriklen.

Vi anbefaler at der udarbejdes en risikovurdering

Med udgangspunkt i “sund fornuft og respekt for andre menneskers sundhed” anbefaler vi, at der udarbejdes en risikovurdering i forhold til bygninger, som har været (eller fortsat er) lukket ned, og i hvor lang tid. Derudover bør der registreres, hvad bygningen anvendes til i hverdagen.

På baggrund af risikovurderingen kan der opstilles retningslinjer for at sikre bygningens drikkevandskvalitet.

Retningslinjerne kan opdeles i forhold til bygningstyper som eksempelvis

6 gode råd

For at hjælpe med at sikre vandkvaliteten i jeres vandinstallationer har vi udarbejdet 6 gode råd:

Har i brug for en specialist til at udføre arbejdet?

Kontakt os og få en snak om vandinstallationer og løsninger til at sikre jeres vandkvalitet.

Sikkert drikkevand

Flere vandforsyninger er begyndt at producere sikkert drikkevand efter fødevarestandarden ISO 22000. Det giver vandforsyningerne mulighed for at stille krav til virksomheds- og bygningsejere om

Læs mere »

Ønsker du rådgivning ? Kontakt os!

Det koster ikke noget at kontakte os for tilbud, rådgivning og forespørsler, så tøv ikke, så ringer vi dig op. Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe os op:
56 65 40 08

Flemming K. Olesen
Energivejleder & VVS-installatør
Rikke K. Olesen
Kontor
Karsten Nielsen
Evotekniker & svend