Som bygningsejer har man pligt til, at sikre og vedligeholde sine drikkevands installationer

Forurening af drikkevandet udgør i stigende grad en sundhedsrisiko og kan medføre omkostninger i millionklassen for den bygningsejer, som står med ansvaret. Mange ved imidlertid ikke, om de lever op til lovgivningens krav.

De færreste ejere af en bygning er opmærksomme på, at de ifølge Bygningsreglementet har pligt til, at vedligeholde egne drikkevandsinstallationer mod tilbagestrømning, der kan forurene drikkevandet. Det kan koste dyrt. Især ejere og brugere af erhvervs-, industri- og udlejningsejendomme bør sikre, at ejendommens drikkevand ikke forurenes på grund af en tilbagestrømning fra tilsluttede enheder, som for eksempel industriopvaskemaskiner, vaskerianlæg, blødgøringsanlæg, ved påfyldning af vand til centralvarmeanlæg m.m.
Listen er lang og der kan være store risikofaktorer på spil.

Ifølge Bygningsreglementet skal en bebyggelse leve op til tilfredsstillende sundhedsmæssige krav. Det samme gælder bygningens installationer, som skal vedligeholdes og sikres forsvarligt, så der ikke opstår fare for beboere eller andre.
Byggelovens kapitel 8.4.2.1, stk. 3, beskriver således at:
For at sikre gadeledningerne imod forurening, der strømmer tilbage fra drikkevandsinstallationen, skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afregning til anden ledning.
Under samme kapitel, stk. 4, er det bestemt at:
Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand, der kan tappes ved et tapsted, ikke må strømme tilbage til drikkevands installationen. Her menes rørinstallationer inde i bygningen og at den enhed, som kan være årsag til forurening, skal sikres.


2 vigtige standarder

I vejledningen til Bygningsreglementet henvises til 2 vigtige standarder, som ikke må overses:

• DS/EN1717 er en europæisk standard, som beskriver metoder til sikring af drikkevandets installationer og vandforsyningsledninger mod forurening.
• DS/EN806-5 specificerer krav og anbefalinger til drift og vedligehold af drikkevands installationer i bygninger og til rørledninger til drikkevand udenfor bygninger men indenfor den tilhørende ejendom (dvs. indenfor skel og i bygningen).